BORGERLIG OFFICIANT BEGRAVNING GÖTEBORG

Genom alla tider har människan haft behov av så kallade övergångsriter, i dagligt tal tänker vi främst på namngivning, vigsel eller begravning. Länge hade trossamfunden en betydande roll inom dessa övergångsriter men det blir allt vanligare att människor önskar en ceremoni utan religiösa inslag.

Nu har du möjlighet att utbilda dig till Borgerlig officiant inriktning Begravning. Genom vår 2 dagars utbildning får du en inblick i officiantens roll, vad är det att leda riter, varför har vi riter. Vi tittar närmare på de olika riterna som finns idag och hur du som officiant kan bygga upp dessa tillsammans med anhöriga. Vi fokuserar på just begravningsceremonin.

Uppdraget som Borgerlig Officiant innebär att du är den, som tillsammans med anhöriga eller den avlidnes önskemål utformar en vacker, värdig och stämningsfull ceremoni.

Vad ingår i utbildningen?

Räkna med fulla dagar och visst hemarbete både innan utbildningen såväl som under. I utbildningen sker praktiska moment då ni sammanställer en begravningsceremoni och framför denna.

  • Officiantens roll
  • Begravningsbyråns roll
  • Textbearbetning samt skapande av griftetal
  • Textval
  • Människan och döden
  • Samtalsmetodik
  • Begravningsceremonins uppbyggnad
  • Vad är riter, vad ska ingå
  • Scenisk närvaro
  • Leverera texter inför publik

Utbildningsdatum och plats

24 – 25 september i Göteborg

KOSTNAD

8000 kr (ex moms) (10000 kr ink moms)

ANMÄLAN

Klicka här för att anmäla dig till kursen i Göteborg. Vid anmälan får du en bekräftelse av vårt kontor. Cirka fyra veckor innan utbildning får du mer information samt faktura för utbildningen. För delbetalning, vänligen kontakta oss.