BORGERLIG OFFICIANT STOCKHOLM

Vad gör en officiant?

Genom alla tider har människan haft behov av så kallade övergångsriter, i dagligt tal tänker vi främst på namngivning, vigsel eller begravning. Länge hade trossamfunden en betydande roll inom dessa övergångsriter men det blir allt vanligare att människor önskar en ceremoni utan religiösa inslag.

Nu har du möjlighet att utbilda dig till Borgerlig officiant. Genom vår 4 dagars utbildning borgerlig officiant får du en inblick i officiantens roll, vad är det att leda riter, varför har vi riter. Vi tittar närmare på de olika riterna som finns idag och hur du som officiant kan bygga upp dessa tillsammans med anhöriga. Vi lägger viss tonvikt vid begravningsceremonin. Passa på att gå vår utbildning Borgerlig Officiant.

Uppdraget som Borgerlig Officiant innebär att du är den, som tillsammans med anhöriga eller den avlidnes önskemål utformar en vacker, värdig och stämningsfull ceremoni.

Nyfiken på att utbilda dig till Begravningsrådgivare? Kika på Ceremoniakademins kursutbud! Klicka här för att komma dit.

https://begravning.stockholm/begravning/begravningsceremoni/

Vad ingår i utbildningen?

Räkna med fulla dagar de kursdatum som anges här bredvid, varje kursdag ingår lunch samt fika.

Reflekterande, praktiska och teoretiska moment varvas flitigt under utbildningen. Bland föreläsarna finns begravningsrådgivare, skådespelare och en dödsdoula.

 • Officiantens roll
 • Begravningsbyråns roll
 • Textbearbetning samt skapande av griftetal
 • Samtalsmetodik
 • Kännedom om rutiner vid dödsfall
 • Begravningsceremonins uppbyggnad
 • Vad är riter, vad ska ingå
 • Namngivningsceremonin
 • Vigselceremoni
 • Scenisk närvaro
 • Leverera texter inför publik
 • Hantera olika familjesituationer

Utbildningen är förlagd till Stockholms innerstad. Mer information får du tillsammans med kallelsen för kursen. Vi lyssnar ständigt på feedback från tidigare deltagare och därför är kursen nu fyra dagar. Väl mött!

Mera utbildning

Du vet väl om att Ceremonimästarna ger fler utbildningar än denna, kika här om du vill veta mer.

Utbildningsdatum och plats

12-13 samt 19-20 oktober 2024

KOSTNAD

14000 kr ex moms

Vid avbetalning tillkommer en extra kostnad om 100 kr per inbetalning. En betalningsförbindelse skickas ut i samband med anmälan.

ANMÄLAN

I samband med din anmälan skickas en faktura om anmälningsavgift ut. Anmälningsavgiften är om 1000 kr plus moms och räknas sedan av på slutfakturan. En plats på utbildningen är inte garanterad förrän anmälningsavgiften är erlagd.

Bokningsformulär