Krishantering och ledarskap

”never let a good crisis go to waste” 

W.Churchill

Varför en utbildning i krishantering och ledarskap?

Under ett liv, både privat och yrkesmässigt genomgår vi kriser av olika slag. Det kan vara allt från dödsfall, nedskärningar, medarbetare som råkar ut för tillbud och större olyckor. Gemensamt för dessa händelser är att det ändrar din och organisationens vardag. Även kriser i vår omvärld kan skaka om i din organisation.

Genom dessa olika kriser behövs ett systematiskt ledarskap, genom kriskommunikation, krismedvetenhet och krishantering kan du som både chef och medarbetare lotsas igenom de utmaningar och svårigheter som uppstår.

Använd krisen till utveckling av dig själv och organisationen

Utbildningen i krishantering ger dig de verktyg du behöver för att förstå krisens olika faser, bemöta människor i kris och hur organisationen kan vara förberedd.

Ceremonimästarna erbjuder en bra, stabil och verksamhetsnära utbildning inom krishantering. Våra lärare har stor erfarenhet av just krishantering i stort och smått.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar både som chef/ledare, medarbetare såväl som personer inom vård och begravningsverksamhet.

Utbildningen hålls i Stockholm i centrala lokaler.

Lärare och kursinnehåll

Lärare på utbildningen är Richard Rejsjö och Jimmy Jansson.

Richard är diakon, kbt terapeut och socionom. Med en gedigen bakgrund av krishantering samt enskilda samtal delar frikostigt med sig av sina erfarenheter.

Jimmy har en bakgrund inom flygbranschen och dess krisgrupper. Med tidigare teologiska, beteendendevetenskapliga studier och i arbetet som borgerlig officiant vid begravningar blir det en verksamhetsnära utbildning i krishantering. Jimmy undervisar även sjömän i Crowd and crisis management.

Kursinnehåll

  • Krishanteringsstrategier
  • Bemötande i krissituationer
  • Krisens förlopp
  • Påverkan på individ och organisation
  • Kommunikation i kris
  • Vad kan organisationen lära sig av en kris?
  • Krisplan, varför?
  • Krisgrupp, varför?

Du vet väl om att vi erbjuder fler livsviktiga utbildningar, dom hittar du här.

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning

W.Churchill

Utbildningsdatum och plats

Kursen gick senast i oktober 2023. Anmäl intresse nedan om du önskar få information när nästa kursdatum 2024 är bestämt.

KOSTNAD

Kostnaden för kursen i november 2023 var 13 500 kr ex moms. Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart.

ANMÄLAN

Efter anmälan får du en bekräftelse samt faktura på anmälningsavgift. 4 veckor innan kurs kommer faktura på resterande belopp.

Bokningsformulär